Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

limonette
Reposted fromexercise exercise
limonette
5277 c3e1
Reposted fromthinredline thinredline
4480 8bc2
Reposted fromarminmoncheri arminmoncheri
4186 ae38 500

saltbone:

this asshole

Reposted fromFrederbee Frederbee

March 24 2015

limonette

March 22 2015

limonette
7648 cb9f 500
Reposted fromjesuisamelia jesuisamelia
limonette
Reposted fromliszka liszka
limonette
2071 bfd5
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
limonette
2784 6106
Reposted fromdariuska dariuska
limonette
2829 5e2a
Reposted fromdariuska dariuska
limonette
4731 8032
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

March 19 2015

2710 c953 500

aureat:

The photographer captured the exact second when their hands touched the water and it looks amazing

Reposted fromwestwood westwood viamajamil majamil

March 15 2015

limonette
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
limonette
5863 58ae
DIETA GLUTENOWA
Reposted fromyannim yannim viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
limonette
limonette
8890 f229 500

March 08 2015

limonette

nagle
wycinasz się
z pomieszanych form ulicy
wypukłością nóg
twarzy

zbliżasz się - pół
mijam cię - pół

jakże mi szkoda
tej zawsze jednej strony nie widzianej!
odchodzisz - pół
ruch innych
kroi cię
w coraz drobniejsze
kawałki

nic mi z ciebie nie zostało
nagle

— Miron Białoszewski
Reposted fromeargasm eargasm viajustthewayyouare justthewayyouare
limonette
2441 689e
limonette
7274 17e0

March 03 2015

limonette
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viamrsmean mrsmean
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl